سلام! ضمن خوشامدگویی
مسلما همراهی شما مایه دلگرمی تیم تخصصی E-Paper Library خواهد بود. سامانه جامع Ep-Lib سعی دارد گامی هرچند کوچک در پیشرفت جامعه علمی و پژوهشی کشور بخصوص تحصیلات آکادمیک و رفع نیازهای اساتید و دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور، در تمامی زمینه های علمی و تخصصی بردارد.